نماینده خامنه ای در سپاه روحانی را فاسق خواند

345

حسین عبدالله پور از نمایندگان خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفت: «عده‌یی برای به دست آوردن رأی دست به هر کاری زدند، حمایت از سوریه را زیر سؤال بردند، حتی با اعدام هم مخالفت کردند و به ساختار شکنیها ادامه دادند. به حمایت بی‌چون و چرا از جریان فتنه را ادامه دادند و بعضی از گسلهایی که خامنه‌ای نهی کرده بود ورود کردند.

وی حسن روحانی را فاسق نامید و نوشت: «کسی که در برابر معروفات بایستد، فاسق است».

قبل از او  پاسدار غلامحسین غیب پرور فرمانده بسیج هم با حمله به  روحانی گفته بود: اتفاقات بدی در ایام انتخابات رخ داد تا جایی که حتی برخی به سپاه تاخت و تاز کردند.. آیا آنها به عواقب اقداماتشان اندیشیده‌اند؟.