انتخاب شورای شهر ساری باطل شد آرا خریداری شده بود + سند

178

انتخاب شورای شهر ساری باطل شد و مشخص شد که اکثر آرا خریداری شده بوده است. هم چنین بر اساس اعترافات دست‌اندرکاران در شورای شهر تهران نیز وضعیت به همین منوال بوده است و اکثر کرسی‌های نمایندگی این شورا تا ۲میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.
فارس ۷اردیبهشت ۹۶ در گزارشی به بخشی از این نمونه‌ها اشاره می‌کند:
«اعضای شورای شهر در چهار سال حضور در شورا نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند ولی این کرسی‌ها گاهی از سوی لیست امید به قیمت ۲ میلیارد تومان خرید و فروش شد، آیا قصد فقط خدمت به مردم است؟»
فاطمه دانشور عضو شورای قلابی شهر تهران به یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «برای این‌که مرا در لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار دهند تقاضای ۲ میلیارد تومان کردند و چون این پول را ندادم اسم مرا از لیست خط زدند».
پیش از این  الهه کولایی در مصاحبه‌یی با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد: «به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند.» وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسأله را تکذیب نمی‌کنم.
شنیده ها حاکی است که برای لیست‌های ناشناخته بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون و برای لیست‌های شناخته شده بالغ بر ۳۰۰ میلیون پول می‌خواهند.
حالا خبر میرسد که شورای شهر ساری بالکل انتخابات را منتفی کرده است صورتجلسه این شورا نکات جالبی را مطرح میکند:

صورتجلسه اعضای هیات نظارت شهرستان ساری در رابیه با تجمیع گزارشات تخلفات واصله و مکتشفه اعضا پس از بازدید موضع کل اعضا هیات نظارت شهرستان ساری و سرناظران و ناظزان و بازرسان ویژه هیات و گزارشات دریافتی ضمیمه و کسب اطلاعات از اکثر اعضای محترم هیات اجرایی و گزارشات بارزسان وزارت کشور و گزارشات بازرسان هیات بازرسی از بازدیدهایشان از کل شعب شهرستان ساری و کل اعضای هیات نظارت و اقدامات قانونی مراجع ذیصلاح و دستگیری ها و بازداشتهای کثیری که اتفاق افتاد منتج به این نتیجه شد که قریب به تمام آرا افراد بالای جداول آرا یا خریداری شده است و یا تطمیع به تقبل تعهدات بعد از انتخابات به رای دهندگان بوده و چون این افراد اکثرا بالای هفتاد درصد کل آرا را به خود اختصاص میدهند و این آرا نیز خریداری شده و یا از راه تخلفات عدیده دیگر به دست آمده لذا به توصیه مقم معظم رهبری که رای مردم حق الناس است و صیانت از آن وظیفه همه ناظران و مجریان میباشد در راستیا مواصی مذکور و در اعمال به مر قنون وفق بند ب ماده ۱۹قانون، اکثریت مربوط به شورای شهر ساری ماخوذه باطله محسوب میگردد و از طرفی نامزهایی که اقدام به خریداری آرا نموده اند در مجمعع بالاترین آرای ماخوزه را به خود اختصاص میدهند بنابراین اکثریت آرای ماخوزه از کل شعب آرا خریداری شده باطله میباشند لذا از نظر کل اعضای هیات نظارت با مرای حق و و جدان و وظیف شرعی و قانونی کل انتخابات شورای شهرستان ساری مخدوش بوده و قابل پذیذفتن بعنون یک انتخابات سالم نیست و این صورتجلسه به هیات عالی نظارت استان جهت اخذ تصمیمات مراحلبعدی تقدیم و به هیات اجرایی محترم ساری جهت امعان نظر در اجرای ماده ۷۱ و تبصره ۲ ماده مذکور ارسال میگردد

امضا ۴ نفر از اعضای هیات و رییس هیات نظارت بر انتخابات