غیب پرور فرمانده بسیج، روحانی را تهدید کرد

1626

غلامحسین غیب پرور فرمانده  بسیج روز شنبه ۶خرداد در مراسمی روحانی را تهدید کرد و گفت:

 «اتفاقات بدی در ایام انتخابات رخ داد تا جایی که حتی برخی به سپاه که مظهر اقتدار ملی است تاخت و تاز کردند.»

وی افزود: آنان که به سپاه حمله می‌کنند آیا به عواقبش نیز اندیشیده‌اند؟.