دستگیری یکی از رزمندگان جنگ ایران و عراق در سالگرد خرمشهر

179

امروز محمد مهدوی فر توسط دادستانی آران و بیدگل به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی دستگیر شد. وی نامه های سرگشاده زیادی به رهبر نوشته بود.

پسر مهدوی فر در کانال تلگرامی این خبر را درج کرده است هنوز از کم و کیف دستگیری و محل انتقال ایشان خبری به دست نیامده است.

این چندمین بار است که مهدوی فر توسط نیروهای امنیتی به خاطر نوشته های تند علیه حکومت دستگیر میشود.