تهدید جانی شیراحمد شیرانی در زندان اردبیل

116

شیر احمد شیرانی، زندانی بلوچ که هشتمین سال از ایام حبس ۲۲ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند، روز شنبه، از بند هفت زندانیان سیاسی این زندان به بند پنچ این زندان که محل نگهداری زندانیان غیرسیاسی است تبعید شد. اینک نگرانی های خانواده شیرانی از بابت امنیت و سلامتی فرزندشان افزایش یافته است.