تجمع مالباختگان در اهواز،ایذه، شوشتر، اراک و گلستان +عکس

258

مالباختگان نگران از وضعیت سپرده های خود در خیابانها منتظر ایستاده اند، آنان در برخی از شهرها با بستن جاده تلاش کردند که توجهات مقامات و مسولین را به وضعیت خود جلب کنند، قبل از این مالباختگان در تهاجم به موسسات آرمان شیشه های این بنیاد غارتگر را شکسته اند. به آنها قول داده شده است که روز شنبه امروز موسسه باز میشود و ورشکست نشده است اما هنوز آنها به خواسته های خود که پولشان میباشد نرسیده اند. این محرومین امروز در شهرهای اهواز، ایذه، اراک،، شوشتر در مقابل موسسه توسعه آرمان تجمع داشه اند

اراک – مالباختگان موسسه آرمان در اراک در اعتراض به عدم پاسخگویی به برگشت سپرده شان صبح امروز در مقابل ساختمان این موسسه دست به تجمع اعتراضی زدند.

ایذه – تجمع امروز سپرده گزاران ایذه ای درب موسسه اعتباري آرمان – مسئولین موسسه باحضور در جمع مردم معترض ، قول دادند از فردا موسسه آغاز به کار می کند.  اعتراض سپرده گذاران موسسه توسعه آرمان در مقابل شعب این موسسه ترس و دلهره مالباختگان موسسه توسعه آرمان در لرستان را فراگرفته است. مالباختگان موسسه توسعه آرمان برای گرفتن میزان سپرده خود جلوی شعبات موسسه توسعه در استان تجمع کرده اند.بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان سپرده مردم استان که از مشکل اقتصادی رنج میبرند در اختیار موسسه  آرمان فردوسی است.

گلستان – تجمع مالباختگان در مقابل موسسه اعتباری توسعه اهواز شعبه گلستان صبح امروز تجمع مالباختگان در موسسه مالی توسعه شعبه گلستان در اهواز برگزار شد جمعیت تجمع کننده بحدی بود که مسیر تردد خودروها بسته شد

اهواز – تجمع سپرده گذاران اهوازی در مقابل موسسه آرمان شعبه باهنر – در تجمع هموطنان مالباخته موسسه توسعه در اهواز تعداد جمعیت بحدی بود که تردد خودروهابسختی صورت میگرفت و جمعیت انبوهی در مقابل این شعبه ایستاده بودند در این تجمع نیروی سرکوبگر انتظامی هم در بین جمعیت حضور داشت .

 اهواز –  بستن جاده توسط سپرده گزاران  امروز صبح سپرده گزاران موسسه اعتباری توسعه اهواز شعبه گلستان اقدام به بستن جاده کرده وخواستار پرداخت سپرده های خودشدند.

اهواز – تجمع اعتراضی سپرده گزاران موسسه اعتباري ارمان در اهواز  روزشنبه ۶خرداد مالباختگان موسسه اعتباری آرمان از بعدازاذان صبح در مقابل بانک تجمع اعتراضی برگزارکردند.

شوشتر – مالباختگان موسسه آرمان در شوشتر برای گرفتن پولشان خیابان اصلی شهر را بستند.