آنتونیو گوترز گامهای ملموسی برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران برداشته است

53

خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد: ‌آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد، گامهای ملموسی برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران برداشته است. وی برای این منظور یک کانال ارتباطی در شرایط اضطراری برای هماهنگی بهتر با نهادهای ملل‌متحد ایجاد کرده است.

دفتر دبیرکل ملل‌متحد تصمیم گرفت یک کانال ارتباطی دائم و مستقیم با ائتلاف سازمانهای آزادی مطبوعات برای امنیت روزنامه‌نگاری ایجاد کند. گوترز این تصمیم را به‌دنبال ملاقاتی در فوریه ۲۰۱۷ با خبرنگاران بدون مرز، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و انجمن جهانی روزنامه‌ها و انتشارات خبری به نیابت از ائتلاف حفاظت از روزنامه‌نگاران اتخاذ کرد.

تصمیم دبیرکل به‌طور خاص در زمانی اتخاذ می‌شود که روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورها در معرض خطر می‌باشند.

ایران تحت حاکمیت آخوندها از سوی خبرنگاران بدون مرز به‌عنوان زندان بزرگ خبرنگاران شناخته شده است.