کنگره بایستی شاخصهای روشنی را برای مجازات ایران تعیین کند

60

سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طی اطلاعیه‌یی تصویب طرح جدید تحریمها علیه توسعه برنامه موشکهای بالستیک، حمایت از تروریسم، انتقال تسلیحات به ایران و نقض حقوق‌بشر را مورد تحسین قرار داد. این طرح دو حزبی روز پنجشنبه ۴خرداد ۹۶با ۱۸رأی مثبت در مقابل ۳رأی منفی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصویب شد.

سناتور باب کورکر گفت ما دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم توافق اتمی با ایران سیاست در کل خاورمیانه را به آمریکا دیکته کند. این طرح گامی مهم و اولیه برای حسابرسی از ایران به‌خاطر فعالیتهای غیراتمی ولی بی‌ثبات کننده آن است.

در این اطلاعیه آمده است:‌بسیاری از ما در همان زمان پیش‌بینی کردیم که بعد از اجرایی شدن برجام رفتار یاغی ایران تشدید می‌شود. این طرح دو حزبی به دولت ترامپ ابزاری می‌دهد تا از ایران حسابرسی کند. آمریکا دیگر از تجاوزهای ایران چشم‌پوشی نمی‌کند.

سناتور باب کورکر گفته است من از این حرکت دوحزبی قوی افتخار می‌کنم و آن را در جلسه اصلی سنا مطرح خواهم کرد.

سناتور رابرت منندز عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز گفت تصویب این طرح این پیام را به ایران می‌دهد که نمی‌توانند هر کاری بکند و بدون مجازات بماند.

سناتور منندز افزود:‌ در حالیکه دولت آمریکا به بازنگری سیاست در قبال ایران ادامه می‌دهد کنگره بایستی شاخصهای روشنی را برای مجازات ایران تعیین کند. مجازات به‌خاطر رفتار غیرقانونی این که علیه امنیت ملی آمریکا و متحدان آن در منطقه است

بنا‌ به گزارش تایمز پرس طرح تحریم ایران تاکنون از حمایت ۴۸سناتور برخوردار است.