درگیری و زد و خورد در انتخاب شورای شهر اهواز+ فیلم

348

اعلام نتايج انتخابات شوراي شهر اهواز به دليل تقلبات و تخلفات صورت گرفته توسط عده اي كه مرتبط و منتسب به افرادي متنفذ و مافياي سياسي در استان اند هنوز صورت انتشار عمومي پيدا نكرده است آنچنان كه خبرهايي از سوي هيئات نظارت و بازرسي به گوش مي رسد بازشماري آرا رو به اتمام است و تا ساعاتي ديگر از سوي مجاري رسمي فرمانداري به اطلاع مردم اهواز خواهد رسيد ولي تعلل و تأخير در اعلام نتايج خبر از كشف و برملا شدن حقايق جديدي از مهندسي انتخابات در اين شهر مي دهد و فرايند انتخابات در اين شهر را با حواشي فراواني روبرو كرده ايت كه بهترين حالت خوشايند در اوضاع و احوال فعلي آن است كه مهر باطل بر پيشاني اين انتخابات گذارده شود در همين رابطه خبرهاي ضد و نقيضي از دخالت افراد و گروه هاي متنفذ به گوش مي رسد كه نتيجه انتخابات را دچار انحراف مي كند.

با كشدار شدن اعلام نتايج در شهر اهواز هر بيشتر بر دامنه و عمق اختلافات افزوده مي شود كه كار اعلام نتايج در آينده نزديك را با مشكل مواجه مي كند.