اعتراض متفاوت کارگران شهرداری- امروز حقمان را ندهند خون میشود + فیلم

174

کارگران و کارکنان شهرداری فسا به دلیل ماهها حقوق معوقه امروز به همراه خانواده هایشان تجمع کردند، بعضی از کارگران ۵ماه و برخی دیگر ۱۵ماه است که حقوق نگرفته اند. کارگران مصر هستند که امروز حقوقشان را تعیین تکلیف کنند هر طور شده آن را از کارفرما بگیرند.

آنها میگویند بچه هایمان مریض میشوند پول دارو و دکتر نداریم. ما را سر میدوانند و حقوقمان را نمیدهند.

یکی از کارکنان گفت امروز باید این حق را به ما بدهند و گرنه خون خواهد شد. و دیگری ادامه داد  رسانه ها باید درد مردم را منعکس کنند شهردار قبل ما را به اتاقش راه نمی داد. پول برای درمان فرزندم را ندارم و برای دادن هزینه های درمان فرزندمان باید از این و آن قرض می کردیم او حال کودک مریض مرا که پول درمانش را نداشتم می فهمد این موارد برای باصری اهمیت نداشت رسانه ها باید درد مردم را منعکس کنندو  از مردم می خواهیم که ما را حمایت کنند و به کمک هم نگداریم بحران و رکود و رخوت به شهر برگردد مردم ‌اگر می خواهند خدمتگزارانشان با آرامش همانند ماههای اخیر کارها را انجام ‌بدهند به ما کمک کنند.

این محرومان سپس با  راهپیمایی و شعار دادن تلاش کردند که صدایشان را برسانند آنها شعار میدادند: باصری حیا کن، شهرداری را رها کن

 باصری شهردار سابق این شهرداری است. که گویا قرار است مجددا بازگردد. کوروش باصری دی ماه سال گذشته به دلیل فساد مالی در شهرداری؛ توسط اعضای شورای شهر برکنار شده بود.