کوههای یخ
کوههای یخ

طرح انتقال کوههای یخی قطب جنوب به خلیج‌فارس برای تأمین آب آشامیدنی مردم امارات متحد عربی توسط یک شرکت اماراتی می‌رود تا از یک رویا به واقعیت تبدیل شود.

این طرح که توسط اداره ملی مشاوران امارات ارائه شده است، مبتنی بر انتقال کوههای عظیم یخ از اطراف جزیره ”هرد“ در هزار کیلومتری قطب جنوب، توسط کشتی به امارات پس از طی ۹هزار کیلومتر و از مسیر اقیانوس هند، دریای عرب و خلیج‌فارس است.

در این طرح کارخانه‌های مخصوصی در شهر فجیره مسئؤلیت ذوب یخها و نگهداری آب حاصل از آن را در مخازن بزرگ بر عهد دارند.

در برآوردهای این شرکت، قرار است که از هر کوه یخی ۲۰میلیارد گالن آب آشامیدنی تهیه شود که معادل مصرف پنج ساله یک میلیون نفر است.

شرکت اماراتی طراح این پروژه امیدوار است که بتواند بر مشکلات انجام این طرح فائق بیاید. مشکلاتی مانند جلب رضایت چند کشور و سازمان بین‌المللی از جمله استرالیا که جزیره ”هرد“ از مناطق حفاظت‌شده این کشور محسوب می‌شود.

شرکت اماراتی طراح این پروژه با امیدواری چشم به سال ۲۰۱۹ دوخته که بتواند در آن سال بهره‌برداری از آب آشامیدنی تولید شده از این کوههای یخی را آغاز کند. هر چند که نمایش این کوههای عظیم یخی در سواحل این کشور برای جلب توریسم نیز یکی از برنامه‌های جانبی آن است.