کاندولیزا رایس: ایران خطرناکترین حکومت در خاورمیانه است

217

کاندولیزا رایس، وزیر خارجه سابق آمریکا گفت: در حال حاضر ایران خطرناکترین حکومت در خاورمیانه است.

وی رفتار ایران در خاورمیانه را انزجارآور توصیف کرد و افزود: تمامی جنبه‌های روابط با ایران با مشکل مواجه است ما باید در روابط با چنین حکومتی سخت‌گیرانه رفتار کنیم.