۵ شهر خوزستان ۴ روز آبشان قطع میشود

86

بنابر اعلام شرکت آب جنوب شرق، شهرهای ماهشهر، امیدیه، هندیجان، چمران و بندر امام به دلیل انجام تعمیرات در تأسیسات این شرکت، به مدت چهار شبانه‌روز قطعی و یا افت فشار آب خواهند داشت. شرکت آب جنوب شرق از همه مشترکان این شهرها درخواست کرده ضمن رعایت صرفه‌جویی نسبت به ذخیره‌سازی لازم آب اقدام کنند.  این شرکت گفت : به دليل تعميرات در تاسيات اين شركت، آب شهرهاي یاد شده از تاريخ (١/٣/٩٦) تا تاريخ (٤/٣/٩٦) بمدت ۴ شبانه روز خواهد بود.