بیانیه وزارت کشور، نگرانی از تجمعات+ چند فیلم دیدنی

216

تهران. میدان ونک طرفدار رییسی فقط سعید طوسی

ستاد انتخابات وزارت کشور روحانی طی بیانیه‌یی نسبت به تجمعات اعتراضی جوانان در شهرهای مختلف ابراز نگرانی کرد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: «برای حفظ آرامش و سهولت تردد مردم و جلوگیری از مزاحمت ها و سوءاستفاده‌های احتمالی، از حضور در خیابانها و معابر خودداری کنند.»

خاطرنشان می‌شود جوانان در شهرهای مختلف به خیابان آمده و به بهانه نمایش انتخابات شعارهایی از جمله زندانی سیاسی آزاد باید گردد و جنبش ادامه دارد. سرداده و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند.

چند نمونه از اعتراضات جوانان در شهرهای مختلف در پی می آید:

جشن دیشب مردم مشهدِ در خیابان احمدآباد و درگیری با پلیس

بوشهر. استفاده ازگاز اشک اور دربوشهر برای متفرق کردن مردم