اخبار تکمیلی در تبریز سبز و بنفش نداره جنبش ادامه داره+ فیلم

175

طبق اخبار دریافتی تبریز دیشب شب پر هیجانی را پشت سر گذاشته است جوانان آذری که با شور و شوق به خیابان ریخته بودند . نه برای این جناح نه برای آن جناح نیامده بودند آنها آمده بودند حرف خودشان را بزنند و بگویند که راهی را آغاز کرده اند.