تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین رشت و زاهدان + فیلم

169

صبح امروز مالباختگان در زاهدان نیز تجمع اعتراضی داشتند که در خبر قبلی اطلاع رسانی شده بود. فیلم این اعتراض را به تکمیل خبر قبلی در این خبر آوردیم

همچنین در رشت نیز از ابتدای صبح امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۶ بیش از ۱۰۰ نفر از سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین، در اعتراض به پرداخت نشدن سود و اصل سپرده شان تجمع کردند.

تعدادی از تجمع کنندگان گفتند: حدود ۷ ماه است که موسسه مالی – اعتباری کاسپین تعهدات خود را زیر پا گذاشته و از دادن سپرده و سود آن به سپرده گذاران ممانعت می کند.