بازداشت خرید و فروش رای و بستن خیابان – در حاشیه انتخابات + فیلم

216

بازداشت ۱۵ نفر در بندرعباس – دادستان بندرعباس از بازداشت ۱۵ نفر در جریان برگزاری انتخابات در بندرعباس خبرداد. اسدی، دادستان بندرعباس در این خصوص گفت: سه نفر در جریان درگیری در حوزه انتخاباتی و ۱۲ نفر دیگر نیز در جریان برگزاری انتخابات دستگیر شدند.

خیابانهای منتهی به فرمانداری با حضور نیروهای امنیتی بسته شد- بر اساس گزارش های ارسالی از خبرنگار خبرنورآباد، خیابان های منتهی به فرمانداری ممسنی توسط نیروهای انتظامی و امنیتی مسدود شد و از تردد افراد و خودرها جلوگیری می شود. شهر ممسنی همچنان شلوغ بوده و حامیان نامزدهای مختلف در خیابان ها هستند.

خرید رای به قیمت ۵۰هزار تومان – یکی از مسئولین حفاظت اطلاعات از حوزه‌های بسیج مالک اشتر مشهد هست نقل کرده‌ که در محل رأی ریزی یکی از شعب بلوار مفتح مشهد، طرفداران و اعضای ستاد رئیسی به مراجعه‌کنندگان اغلب جوان و رای اولی پیشنهاد هر رای ۵۰ هزار تومان می‌دادند.

در تهران هم شبکه سیما یک فیلم پخش کرد که در آن نفری به  شیوه رای گیری در یک حوزه انتخاباتی اعتراض میکرد.