ایران تروریست ها را تامین مالی می کند

92

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی هفتگی خود در ۳۰اردیبهشت ۹۶ گفت: بسیاری از رهبران اظهار نگرانی فزاینده‌یی در رابطه با تروریسم و گسترش افراط‌گرایی و نقش ایران در تأمین مالی هر دوی اینها کرده‌اند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد رهبران مسلمان آماده پذیرش مسئولیت و نقش بیشتری در جنگ علیه تروریسم در منطقه خودشان هستند. وقت آن رسیده است که ما این کار را انجام دهیم. ما این کار را با هم انجام خواهیم داد و باید انجام شود.