حوزه خالی دالاهو

47
شعبه دالاهو خیابان مولوی شعبه گلها
شعبه دالاهو خیابان مولوی شعبه گلها

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از استان کرمانشاه : همانطور که در عکس مشاهده میکنید خالي بودن شعبه دالاهو خیابان مولوی شعبه گلها نشانه کسادی انتخابات است