دستگاه قضایی و سپاه پاسداران مسئول اصلی ‘سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل’ هستند

66

سازمان گزارشگران بدون مرز از عملی نشدن وعده‌های سال ۱۳۹۲ حسن روحانی مبنی بر ‘تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات’، انتقاد کرد.

در بیاینه‌ای که سازمان گزارشگران بدون مرز صادر کرده آمده است: «دستگاه قضایی و سپاه پاسداران مسئول اصلی ‘سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل’ هستند» سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه می‌افزود:‌ ، «حسن روحانی که بنا بر قانون اساسی ناظر بر اجرای قانون اساسی است، می‌توانست به این وضعیت پایان دهد؛ افزون بر این، وزارت اطلاعات دولت روحانی هم در سرکوب رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد نظام دست دارد».