این عکس را به خاطر بسپارید- قیام مردم مغان + فیلم

293

در تظاهرات دیروز مغان یک جوان  مورد ضرب و شتم نیروی انتظامی قرار گرفت و در حالیکه سر او زیر ماشین قرار داشت نیروی انتظامی ماشین را روشن کرده و قصد عبور از روی وی را داشت که مردم مانع شدند!

مردم وقتی که دیدند حریف انتظامی برای حرکت نکردن نمیشوند گفتند که از این صحنه فیلمبرداری کنیم که یکی از عوامل انتظامی مزدوری که در عکس مشاهده میکنید دوربین را می قاپد که مانع فیلمبرداری میشود عکس او را به خاطر بسپارید!

این مطلب را یکی از دوستان آژانس از مغان  فرستاده اند با تشکر از این دوست عزیز