سربازان و زندانیان زابل با هم شکنجه میشوند+شرح چند مدل شکنجه

217

بنا به اخبار رسیده از زندان زابل؛ رئیس حفاظت زندان، مزدوری بنام غلامرضا رضایی، که  در بین زندانیان به گاو اسراییلی معروف است، چهارشنبه شب ۲۰ اردیبهشت ماه،  یکی از سربازان گارد حفاظت زندان بنام محمد خلیل پور را با مشت و لگد زیر ضربات سنگین خود قرار داد که سربازِ نگون بخت به زمین افتاد و در حالی که همچنان به او فحش می داد روی ران  پای راست او آنقدر ایستاد که سرباز نامبرده از شدت درد  از حال رفت. برای جلوگیری از انتشار خبرِ این رسوایی؛ سرباز مصدوم را علیرغم وخامتٍ حال به بیمارستان اعزام نکردند و در محل آسایشگاه سربازان زندان بستری و تحت مراقبت قرار  دادند. شدت جراحات وارده به قدری است که این سرباز هنوز قادر به حرف زدن نیست و رئیس زندان بنام حسن میر بالاجبار در روز جمعه ۲۲\۲\۹۶ برای دلجویی از وی به محل نگهداری او مراجعه کرد. سربازان حاضر ضمن ابراز شکایت درخواست رسیدگی نمودند پس از این حادثه تمام سربازان یکان حفاظت زندان که حدود ۱۲۰ نفر هستند نسبت به وحشیگری ها بخصوص فحاشی های رکیک و هتاکی های مستمر رئیس حفاظت اعتراض کردند.

قابل ذکر است که فرمانده گارد حفاظت به نام موسی رضوانی با وجود حضور در محل، در برابر این وحشگیری ها و خشونت بکار گرفته شده علیه این سرباز؛ کمترین عکس العملی از خود نشان نداد. کلیه سربازان گارد حفاظت زندان نسبت به فحاشی های مستمر سرکرده حفاظت اطلاعات زندان که علیه سربازان نیز اعمال می شود؛ اعتراض کردند.

رئیس زندان حسن میر هم خود نیز شکنجه گر قهاری است. وی روزانه به سلولهای انفرادی مراجعه کرده و زندانیان را می زند و پس از خسته شدن دستور می دهد که دیگران در جلوی خود او آنها را شکنجه کنند. شکنجه های رایج در زندان عبارت است از فلک کردن با کابل برق و سپس بستن دست و پا با زنجیر به دور ستون حداقل به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت .