تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری کشت و صنعت مغان و یکی از شرکتهای نفتی مهران 

97

بیش از ۳۰۰تن از کارگران پیمانکاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و اضافه کار و سنوات خود در مقابل این شرکت تجمع کردند و خواستار رسیدگی به حقوق از دست رفته خود شدند.

همچنین صبح روز(۲۰اردیبهشت)جمعی از کارگران پیمانکاری یکی از شرکتهای نفتی در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و عدم پرداخت۴ماه حقوق وعیدی دست به تجمع مقابل فرمانداری مهران زدند.

کارگران معترض به خبرنگاریک منبع خبری محلی گفتند:از ۴ ماه پیش دستمزد و عیدی کارگران پیمانی پرداخت نشده است، به همین دلیل وضعیت این کارگران و اعضای خانواده‌های‌شان را دچار مشکل کرده است.

کارگران معترض میگفتند، کارفرما به تهران رفته و کار در کارگاه را متوقف کرده است .