۶۰ دختر و پسر جوان در گرگان دستگیر شدند

184
رئیس دادگاههای گرگان  گفت: ۶۰ دختر و پسر جوان در یک پارتی شبانه در توسکستان گرگان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند.
حمله به مهمانی ها و جشنهای خصوصی مردم از اقدامات سرکوبگرانه ای است که صرفا برای ایجاد فضای وحشت در آستانه انتخابات انجام میشود تا مردم را بترسانند و زمینگیر کنند.
به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانه نمایش انتخابات و وحشت از خیزشهای اجتماعی صورت می‌گیرد.

یاد آوری میشود که دوشنبه ۱۱ اردیبهشت نیز ماموران حکومتی با بالا رفتن از دیوار دو خانه در دو مهمانی حدود ۷۰نفر در شهرهای قم و اهواز  دستگیر کردند.
مهدی کاهه دادستان قم  گفته بود: مأموران انتظامی با یورش به یک کارگاه مبل در حاشیه شهر قم اقدام به دستگیری ۴۵ زن و مرد که در یک مهمانی شرکت کرده بودند کردند. و در اهواز نیز مأموران سرکوبگر با یورش به یک پیتزا فروشی ۲۵ دختر و پسر جوان را که برای برگزاری جشن تولد به این محل رفته بودند دستگیر و به زندان منتقل کردند. مأموران سرکوبگر سپس اقدام به پلمپ پیتزا فروشی کردند.

پیش از این نیز در ۹اردیبهشت ۹۶ مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی آبادان با یورش به یک مهمانی ۳۶ جوان را دستگیر  و به زندان منتقل شدند.
این ۳۶ جوان نیز توسط نیروهای سرکوبگر با حمله  به یک منزل شخصی دستگیر شده بودند