مراسم گرامیداشت کارگران معدن یورت در سنندج

44

فعالان کارگری در سنندج مراسمی در گرامیداشت کارگران معدن یورت برگزار کردند.

فعالان کارگری شهر سنندج روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت به همراه خانواده هایشان در یک تجمع  اعتراضی شرکت کردند.‌ این تجمع که در نزدیکی پارک کودک این شهر برگزار شده بود برای گرامیداشت یاد کارگران معدن یورت برگزار میشد.

در این مراسم ابتدا کلیه مدعوین یک دقیقه سکوت کردند و سپس قطعنامه حمایت از کارگران مظلوم که از طرف این فعالان  تهیه شده بود قرائت گردید.