شعارنویسی علیه خامنه ای در خیابانها + فیلم

194

شعار نویسی علیه ولی فقیه در خیابانهای شهرها

نامه رسیده – با تشکر از این دوست گرامی

در تهران خیابانها را شعار نویسی میکنند، این شعار نویسی به حدی زیاد است که حتی روی ماشین انتظامی که بیشترین حساسیت روی اون هست هم دیده میشه و بزرگترها میگویند: مثل اواخر زمان شاه  هم همینطوری بوده است و دیوارها پر از شعار نویسی بود و وقتی انقلاب شد یک روز را گذاشتند روز پاکسازی دیوارهای شهرها!

مردم نسبت به قبل ترسشان ریخته است و انگار اون هیبت ترس توی دل مردم شکسته است!