سپاه پاسداران راه زمینی تهران بغداد دمشق و بیروت را در اختیار دارد

181

ایران از شیعیان عرب به‌عنوان سوخت جنگ استفاده می‌کند تا طرحهای توسعه‌طلبانه خود را در منطقه پیش ببرد. حزب‌الله لبنان از ابزارهای این جنگ است:

تلویزیون اسکای نیوز۱۸اردیبهشت ۹۶:

اسعد بشاره نویسنده و تحلیلگر سیاسی از بیروت:‌ فرماندهی حزب‌الله لبنان با سپاه پاسداران است و مشارکت این گروه در جنگ سوریه مشارکتی دلخواه نیست بلکه بر اساس درخواست ایران است. این اقدام در کادر طرح استراتژیک ایران برای نفوذ هر چه بیشتر در منطقه است.

مقامهای ایران با گستاخی تمام می‌گویند چهار پایتخت کشورهای عرب را به کنترل خودشان در آورده‌اند و به دریای مدیترانه رسیده‌اند و راه زمینی تهران بغداد دمشق و بیروت را در اختیار دارند. این اظهارات آنها علنی است. از نظر من حزب‌الله نگران آن نیست که سیاستهای ایران در لبنان پیاده شود. آنها توسط پاسداران فرماندهی می‌شوند. در ارتباط با واژه هلال شیعی هم باید گفت که این واژه درست نیست باید گفت هلال ایران این ربطی به شیعیان ندارد. متأسفانه ایران از شیعیان عرب به‌عنوان سوخت استفاده می‌کند. از شیعه عراق گرفته تا رژیم سوریه که علوی است تا برسد به لبنان. این جنگ در نهایت نه به نفع شیعیان عرب است و نه سنیهای عرب. این جنگ در جهت منافع توسعه‌طلبیهای ایران است. ایران هم هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهد که از شیعه به‌عنوان سوخت استفاده کند تا این استراتژی را محقق کند.