فریب روحانی برای به میدان کشیدن مردم برای انتخابات+ فیلم

174

حسن روحانی امروز به رقبای انتخاباتی‌اش که “منطق ممنوع کردن” دارند و “فقط اعدام و زندان بلد بوده‌اند” به‌ سختی تاخت. روحانی ضمن فراخواندن مردم برای حضور هر چه بیشتر در انتخابات، از جمله گفت: «اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی‌شناسید، من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده‌رو دیوار بکشند. آنها می‌خواستند پیاده‌رو زنانه و مردانه ایجاد کنند، همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند».

آقای روحانی حتما فراموش کرده اند که خود ایشان طی این سالها یکی از مهره های ارشد امنیتی نظام و از معتمدین رهبر جمهوری اسلامی بودند. رهبر بیرحمی که رئیسی شاگرد اوست.

فیلم ضمیمه کمی از سوابق آقایان را نشان میدهد!