خودکشی اعتراضی دو زندانی در زندان سراوان

137

در اعتراض به سختگیری و شرایط طاقت‌فرسای زندان در قرنطینه زندان سراوان حنیف آسکانی زندانی بلوچ با بریدن شاه رگ خود خودکشی کرد که با اقدام بموقع سایر زندانیان از مرگ حتمی نجات یافت.

این زندانی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۶ در اعتراض به برخورد تند و خشن رئیس زندان که با وی به خشونت رفتار و او را به قرنطینه زندان منتقل کرده بود اقدام به خودکشی کرد.

زندانیان سراوان در قرنطینه به‌خاطر تحقیر، توهین، شکنجه، بارها اقدام به خودکشی و خودزنی کرده‌اند از جمله روز جمعه ۸ اردیبهشت ۹۶ نیز یک زندانی در اعتراض به شرایط سخت و طاقت‌فرسای زندان اقدام به خودکشی کرد که وی نیز با اقدام به موقع سایر زندانیان نجات پیدا کرد.