این قبیل شکنجه ها فقط در جمهوری اسلامی پیدا میشود

99

شکنجه وحشیانه یک زندانی در حالیکه پای وی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دچار خونریزی بود . بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » یک زندانی بعد از اینکه  مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پای وی دچار خونریزی شدید بود، با شکنجه های شدید روبرو گردید. روز پنجشنبه هفته گذشته زندانی علی اصغر فنچولی حدوداً ۲۴ ساله از بند ۱ زندان زاهدان خارج و جهت محاکمه به دادگاه زاهدان منتقل می گردد. این زندانی قبل از رسیدن به دادگاه اقدام به فرار می کند و پس از مسافتی در حدود ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ متر دوباره دستگیر می شود . پای این زندانی در حین فرار مورد اصابت گلوله نیروی انتظامی و زندانبانان قرار گرفت و در حالیکه وی شدیداً مجروح و دچار خونریزی بود، زندانبانان و ماموران با باطوم و مشت و لگد و حتی با سنگ این زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند به حدی که نقاط مختلف بدن این زندانی شدیداً دچار جراحت شده است.