تهاجم به موسسه کاسپین و پایین کشیدن تابلو آن + فیلم

67

اعتراض مردم خشمگین در مقابل دفتر موسسه کاسپین در زاهدان روز ۱۶ اردیبهشت وارد فاز جدیدی شد و مردم با حمله به این موسسه غارتگر تابلو آن را پایین کشیدند. یکی از مالباختگان گفت: این موسسه غارتگر پول مردم را بالا کشیده است و هزاران ایرانی را با مشکل مواجه کرده است البته این اقدام نمیتوانست بدون همکاری قضاییه انجام بشود، زیرا که مردم اگر پشت و پناهی داشتند به این روز نمی افتادند.

 مردم که دستشان به جایی بند نبود پس از تجمع مقابل این موسسه اقدام به پایین کشیدن تابلوی آن و له کردن زیر پا نمودند.