وکیل اسماعیل عبدی: مقامات مسول جان موکلم هستند

134

وکیل اسماعیل عبدی، فعال صنفی زندانی که از تاریخ دهم اردیبهشت در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا در زندان اوین زده است با هشدار به مسئولان کشور گفت اگر اتفاقی برای موکلش بیفتد آنها باید جوابگو باشند: «مسئول جان موکلم را ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان تهران، رییس کل زندان‌های کشور و وزیر اطلاعات کشور و نهادهای امنیتی دیگر می‌دانم.»

اسماعیل عبدی محکوم به شش سال حبس است و تاکنون یکبار اعاده دادرسی او از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.

امیرسالار داودی گفت: «امیدوارم در بحبوحه دوران انتخابات او فراموش نشود و کار به نقطه غیرقابل بازگشتی نرسد. چون موکلم مصمم به ادامه اعتصاب غذاست و ممکن است جانش به خطر بیفتد.»