مجازات سنگین و عجیب قاضی به خاطر شکار دو عدد تیهو به دلیل گرسنگی

127

دو متهم صیاد برای صید تنها دو کبک در کلات به ۳۰۰ ساعت خدمات در جهت پاکسازی محیط زیست بدل از سه ماه حبس محکوم شدند. این دو نفر با کمک نیروی انتظامی بازداشت شده بودند. در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه عمومی شهرستان کلات متهمان گرسنه صریحا اعتراف کردند و دادگاه عادل با کشف آثار جرم و سایر محتویات پرونده بزهکاری آنان را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰ قانون شکار و صید هریک از متهمین را به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم نمود.

این دو بینوای فقیر که سابقه ای نداشتند با حکمی دیگر مواجه شدند. قاضی اجرای مجازات حبس را مصلحت ندانسته و مستندا به موادی از بند ب ماده ۸۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی هریک از آنان را با رعایت تخفیف به ۳۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در جهت پاکسازی محیط زیست در تفرجگاه های قره سو یا رودخانه بابارمضان شهرستان کلات تحت نظارت و مدیریت محیط زیست این شهرستان ظرف مدت یک سال محکوم نمود به گونه ای که روزانه چهار ساعت بیشتر نباشد، مگر اینکه خود متهم تمایل به انجام آن را داشته باشد.

چنانچه متهمین از اجرای دستورات صادره یا مجازات جایگزین سرپیچی نمایند برای مرتبه اول تا یک دوم به مجازات مربوطه افزوده و در صورت تکرار، مجازات جایگزین لغو و مجازات حبس در مورد متخلفان اجرا خواهد شد.

همچنین در راستای اعمال ماده ۱۵ قانون شکار و صید و ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی کلیه لوازم صید و شکار و ادوات کشف شده به نفع دولت ضبط و مصادره گردید.

این از رافت اسلامی قاضی دادگاه بود که دو فقیر را که نه سابقه بزه و نه  توان مالی برای پرداخت جریمه نداشتند، روزانه به بیگاری گرفت، اموالشان را مصادره کرد و به روی خودش هم نیاورد که سیر از گرسنه خبر ندارد.

دیگر هیچ جای شکی نیست که دست شهرداری با دست قاضی توی یک سفره است! سفره نان مردم