تحقیر و تشدید فشار و غارت اموال هموطنان بهایی توسط نیروی انتظامی

81

روز دوشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۶  مأموران انتظامی با مراجعه به اماکن کسب ۱۸تن از هموطنان بهایی در شاهین‌شهر اصفهان اقدام به پلمپ اماکن آنان کردند. نزدیکان و خانواده‌های این هموطنان  گفتند که ”در روزهای گذشته مأموران اداره اماکن و نیروی انتظامی به سراغ کسبه بهایی این شهر رفته بودند و از آنها جواز کسب و دیگر اوراق لازم را مطالبه کردند.  و به طور ناگهانی و بدون هیچ پیش‌درآمد و مستند شدن تخلفی به آنها گفته بودند که دفعه دیگر که آمدیم مغازه‌های شما را پلمب خواهیم کرد. روز یازدهم اردیبهشت مأموران سرکوبگر با مراجعه به محل کسب بهائیان، اکثریت محل کسب متعلق به بهائیان این شهر را پلمپ نمودند“.

از طرف دیگر طی یک اقدام سرکوبگرانه نیروی انتظامی در کاشان نیز با حمله به منزل دو هموطن بهایی ضمن تفتیش منزل و توهین به اهالی منزل اقدام به بردن وسایل الکترونیکی از قبیل کامپیوتر، موبایلها و کتب مذهبی آنان کردند.