دبیرکل اتحادیه عرب: ایران تلاش می‌کند جهان عرب را نابود کند

65

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب روز دوشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۶ طی سخنانی در دوبی نسبت به دخالتهای ایران هشدار داد. وی که سخنانش توسط عرب نیوز منعکس شده گفت:

ایران تلاش می‌کند جهان عرب را نابود کند. ایران با کنترل ۴پایتخت عربی سلطه خود را اعمال می‌کند.

دبیرکل اتحادیه عرب افزود: اما آیا من نومیدم؟ به هیچ وجه. هیچ تغییری در زبان عربی و هیچ بازگشتی نخواهد بود. اما از اهداف خود دست برنخواهیم داشت. ما مشترکات بسیاری داریم. اتحادیه عرب پتانسیل زیادی دارد و من تلاش دارم کشورهای عربی را یکدست نگه دارم.

وی هشدار داد اگر متحد نباشیم، جدایی و جنگ و مرگ برای یک دهه دیگر دامنگیر ما خواهد بود. ما نباید اجازه بدهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.