سه تجمع اعتراضی فولاد خوزستان، فرش پارس و اپراتورهای فشار قوی + فیلم اشکهای یک کارگر

88

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان- صبح روز ۱۱ اردیبهشت؛ بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان در اعتراض به تبدیل وضعیت درمانی از صندوق بازنشستگی فولاد به بیمه خصوصی البرز در مقابل درب شماره یک مجتمع فولاد دست به تجمع زدند.

اعتصاب و اعتراض کارگران فرش پارس شهرصنعتی البرز – بنا‌ به گزارشهای دریافتی کارگران فرش پارس شهرصنعتی البرز صبح روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق عقب افتاده و عیدی سالهای ۹۴ و ۹۵ دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زدند.

تجمع اپراتور های فشار قوی مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی – صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت حدود دویست نفر از اپراتورهای پستهای فشار قوی برق سراسر کشور به تهران آمدند و از ساعت ۱۰ صبح در مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع‌کنندگان، خواستار تغییر وضعیت و تصویب طرح کارگر دائم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

آنها می‌گویند: پیرو پیگیریهای مداوم همکاران طی ماههای گذشته در خصوص طرح‌های در دستور کار و وعده‌های مکرر کارگزاران رژیم در خصوص ترمیم حقوقی و بهبود یافتن وضعیت موجود، اما نه تنها این وضعیت ترمیم نیافته؛ جلسات مکرری طی روزهای گذشته به‌صورت محرمانه در وزارت نیرو در حال انجام جهت واگذاری پستهای فشار قوی فوق توزیع به شرکتهای توزیع است. اپراتورهای پستهای فشار قوی برق بارها پیش از این نیز به تهران آمده‌اند و در مقابل نهادهای مربوطه تجمع برگزار کردند.