زندانبانان رجایی شهر آب گرم زندانیان را قطع کرده اند

64

روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت به‌منظور تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی، آب گرم بند ۴سالن ۱۲ محل نگهداری زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر قطع شده و زندانیانآب گرم ندارند. تعدادی از این زندانیان بیماریهای جدی قلبی، عضلانی و دردهای شدید استخوان و مفاصل دارند و روزانه نیازمند آب گرم می‌باشند.

آنان طی روز مستمراً پیگیر این قضیه از مسولین زندان بودند، اما هیچکس پاسخگوی این وضعیت نیست و فقط زندانیان را سر دوانده‌اند.