از ورود بانوان برای تماشای والیبال ممانعت بعمل آمد+ عكس

64

از ورود بانوان برای تماشای والیبال ممانعت بعمل آمد. این کار علیرغم این بود که طی چند روز گذشته؛ حضور بانوان برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و پاکستان در ورزشگاه رضازاده اردبیل؛ آزاد اعلام شده بود؛ اما امروز بدون هیچ اعلام قبلی از حضور بانوان در این ورزشگاه ممانعت بعمل آمد و آنان با دربهای بسته مواجه شدند