آسیب‌پذیرترین کارگران در افغانستان زنان و کودکان هستند

128

همزمان با اول ماه می روز جهانی کارگر رسانه‌های افغانستان به این مناسبت به وضعیت و شرایط شغلی کارگران در این کشور پرداختند و به ویژه مساله “کارگران زن و کودک” در بازار کار افغانستان را مورد توجه قرار داده به “مزد بسیار اندک” که برای “کارهای سخت” در “دشوارترین اوضاع” به آنها پرداخت می‌شود اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری “طلوع نیوز” شماری از زنان کارگر در افغانستان می‌گویند که کارفرمایان در برابر انجام دادن کارهای سخت مزدهای ناچیز به آنان می پردازند.

از سوی دیگر ایستگاه‌ها، ترمیمگاه‌های موتر و جاده‌های شهر، جاهای هستند که در آن بیشتر کودکان سرگرم کارهای شاقه هستند.

شماری از این کودکان در افغانستان که از ناگزیری دست به کارهای شاقه می‌زنند و به گفته آن‌ها نان‌آوران خانواده‌های‌شان هستند، می‌گویند که کارفرمایان به علت این‌ که کودک هستند برای‌شان مزد اندک می‌دهند در حالی که آنان کارهای بزرگان را پیش می‌برند.

“احمد” موترشوی گفته است ۵ سال می‌شود که کار می‌کنم، روزی صد یا یک‌ونیم صد بدست می‌آورم و به خانه خرچ می‌برم.

“عبدالله” کودکی دیگری است که روی جاده‌های کابل آب نیشکر می‌فروشد، وی گفته است که از آموزش بی‌بهره است و ناداری و نبود نان‌آور در خانواده‌اش وی را وادار به کار کردن در بازار ساخته است.

این در حالی است که حکومت افغانستان بارها بر حمایت از زنان کارگر و جلوگیری از کار شاق کودکان از راه‌اندازی برنامه‌های لازم در این بخش خبر داده است، اما بر اساس این گزارش دیده می‌شود که هنوز هم کودکان و زنان کارگر، آسیب‌پذیرترین نیروی کار در بازارهای کار این کشور هستند.