مجری مراسم در حضور روحانی کارگران را به خرد کردن دهانشان تهدید کرد +فیلم

546

یکی از کارگران شرکت کننده در مراسم  روز جهانی کارگر سر قبر خمینی که با حضورروحانی برگزار شد به آژانس ایران خبر گفت: در هنگام سخنرانی روحانی و پس از آن کارگران یک صدا فریاد میزدند:

عزا عزاست امروز روز عزاست زندگی کارگر روی هواست امروز،  ‘عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر، رو به فناست امروز و عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، جامعه کارگری، صاحب عزاست امروز’.

این فریاد داد خواهی را سوت و کف و تهدید و هر کاری که کردند نتوانست خاموش کند و این غریو پر خروش حق خواهی سخنرانی روحانی را مختل کردو اجازه نداد که باز هم دروغ بگوید.

اینجا روی اصلیشان بیرون زد و کارگران را تهدید کردند و گفتند شعار انحرافی میدهید و با شما برخورد سنگین خواهد شد.  مجری برنامه، کارگران معترض را که حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کردند، ”مزدور“ خطاب و آنها را تهدید به خُرد کردن دهان کرد.

این روز کارگر بود و گفتن حرفهای ما یا شنیدن حرفهای تکراری سردسته دزدان مال و نان سفره ما؟ خودشان حسابهای کلان از دزدیهای نجومی دارند بعد مجری پشت میکروفون میرود و به کارگران تهمت میزنند که ای کسانی که پول ناچیز گرفته اید و شعار انحرافی میدهید! بدانید که دهان تو خرد خواهد شد. اینهم عید کارگران