عفو بین‌الملل از ایران خواست که زندانیان کارگر را آزاد کند

61

در آستانه روز جهانی کارگر، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که بسیاری از رهبران اتحادیه‌ها در ایران در زندان هستند و با مشکلات فزاینده‌یی مواجه هستند.

این سازمان افزود که رهبران اتحادیه‌های کارگری به‌دلیل فعالیتهای صنفی مسالمت‌آمیز با احکام زندان که بعضاً به ده سال می‌رسد، مجازات می‌شوند.

عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواست که این زندانیان را سریعاً و بدون قید و شرط آزاد کرده و ممنوعیت سرکوب‌گرانه و غیرقانونی عمل اتحادیه‌های مستقل کارگری را از بین ببرد و به کارگران اجازه دهد که برای بهبودی وضع معیشتی خود تجمعات مسالمت‌آمیز داشته باشند.