درگیری کارگران با نیروی انتظامی و دستگیری یکی از کارگران+ کلیپ خواندن قطعنامه

171

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، علیرغم تلاش مامورین انتظامی برای جلو گیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، این مراسم با موفقیت برگزار شد

بنا بر خبرهای رسیده علیرغم ممانعت نیروهای انتظامی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس، با ایستادگی کارگران این مراسم برگزار و ساعت ۱۱ با قرائت قطعنامه تشکلهای به پایان رسید. اتحادیه آزاد کارگران ایران

در پایان این مراسم کارگران بصورت راهپیمائی به سمت مترو حرکت کردند و پس از سر دادن شعارهای مختلفی در مقابل درب مترو به مراسم پایان دادند اما پس از ورود به مترو متوجه درگیری در مقابل درب مترو و بازداشت واله زمانی شدند بدنبال این وضعیت حدود هفت نفر از کارگران باقی مانده در محل به سمت کیوسک نیروی انتظامی مجلس رفتند اما موفق به آزادی واله نشدند و نهایتا ایشان به دادسرای ناحیه پارک شهر منتقل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت واله زمانی متعاقبا گزارش تکمیلی مراسم روز جهانی کارگر را در مقابل مجلس منتشر خواهد کرد.