حمله به نماز جماعت و دستگیری ۲۰نمازگزار اهل سنت

156

مأموران اطلاعات روز سه‌شنبه ۵اردیبهشت ۹۶  به کوی علم‌الهدی در جنوب شهر شوشتر حمله کرده و حدود ۲۰تن را دستگیر کردند.

این نفرات عمدتاً از اهل سنت بودند را هنگام برگزاری نماز جماعت دستگیر شده اند.اسامی تعدادی از دستگیر ‌شدگان عبارتند از: رمضان سواری، رسول سواری، سعید سواری، عبدالکریم کعبی، بشیر سواری، احمد چلداوی، سعید سواری، حسن کعبی، علی کعبی و صاحب کعبی میباشد که همگی به مکانی نامعلوم انتقال داده شده اند.