تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین همزمان با مناظره‌ها + فيلم

85

عصر روز۸اردیبهشت۱۳۹۶همزمان با مناظره‌های کاندیداهای نمایش انتخابات مالباختگان موسسه کاسپین مقابل در ورودی صدا و سیما تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در این تجمع بزرگ شعار می‌دادند «کاسپین کاسپین پول مارو پس بده» موسسه کاسپین که توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است پول بسیاری را  دزدیده و قضاییه به جای بازگرداندن اموال و پول مردم از ۶ماه پیش ، از هر گونه تسویه حساب با این موسسه جلوگیری می‌کند.