شرایط زندگی مردم ایران با سوریه تفاوت چندانی ندارد + فیلم گویا

83
شرم بر دولتمردانی که مردم را به این روز انداخته اند و زندگی را بر مردم ایران جهنم نموده اند. به فیلم ضمیمه نگاه کنید بعد هم مقاله آفتاب یزد ۷ اردیبشهت۹۶  را بخوانید که تحت عنوان پنهان شدن پشت شعارهای معیشتی نوشته است: وضعیت معیشت مردم ایران با مردم جنگزده سوریه تفاوت چندانی ندارد:
«انتخاباتی در این ملک نبوده برگزار شود و نامزدی وعده معیشتی نداده باشد. به هرحال به‌دلیل ضعفهای مدیریتی و ساختاری درآمد، درآمد سالیانه سرانه مردم به‌شدت پایین است و به‌رغم در آمدهای سرشار نفتی و سایر منابع خدادادی اما معیشت مردم در شان و جایگاه آنان نیست. گواه این مدعا آمار بانک جهانی از درآمد سالیانه سرانه در کشورهای جهان است که نشان می‌دهد، ایران از میان ۱۷۳ کشور مورد اشاره در این رتبه بندی، در رده ۹۶ قرار دارد. عمان با درآمد سالیانه سرانه ۱۸۶۲۰ دلار و بحرین با درآمد سالیانه سرانه ۱۷۷۳۰ دلار در رتبه بالاتری از کشورمان قرار دارند. این در حالیست که در آمد سالیانه در ایران تنها ۴۵۲۰ دلار است و شرایط اش با کشوری جنگ‌زده و نابسامان هم‌چون سوریه تفاوت چندانی ندارد».