رحمان ابراهیمی ۱۹ ساله که برای تامین هزینه های تحصیل به شغل پر مشقت کولبری روی آورده بود یک ماه پیش با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی زخمی شده بود. وی یک ماه قبل در پی شلیک مستقیم به‌شدت زخمی شده بود و جهت مداوا پزشکی به بیمارستان تبریز منتقل شده بود. وی دانشجوی دانشگاه خرم‌آباد و اهل ‘ربط’ سردشت بود. این دانشجوی مجروح پس از یک ماه تحمل رنج و درد جان باخت.

لازم به ذکر است که بعلت نبود زیرساختهای اقتصادی،عدم مدیریت صحیح و سیاستهای تبعیض آمیز مردم مناطق کردنشین بناچار به شغل های پر مخاطره کولبری و یا شغل های کاذب از جمله دستفروشی روی آورده و از این راه امرار معاش میکنند. و پاسداران مرزی هم هر از گاهی به آنها شبیخون میزنند تعدادی را میکشند اموالشان را به آتش می کشند و می دزدند. این است وضعیت نگهبانهای مرزی ایران و به قولی مرزبانان!!