کارگران شهرداری در برنامه خندوانه آبروی قالیباف را بردند

289

در حالیکه قالیباف برای ایجاد مشاغل در کمپین انتخاباتی خود شعارهای پر طمطراق میدهد کارگران شهرداری در یک برنامه تلویزیونی آب رو برایش نگذاشتد و او را سکه یک پول کردند.

مردم ایران همه سیاسی هستند. از شرکت در یک برنامه خنده دار و لودگی در تلویزیون گرفته تا زمانی که سیرک انتخابات راه می افتند آنها کار خودشان را پیش می برند و یاد گرفته اند که چطوری دردهایشان را رسانه ای کنند به این فیلم نگاه کنید که البته حکومت نتوانسته جلوی نشر آن را بگیرد.