تنبیه بدنی دانش آموز از جنوب به شمال کرمان رسید+ عكس و فیلم

104

سریال تنبیه بدنی دانش آموزان اینبار در شهرستان راور کرمان

من دانش آموز کلاس هفتم هستم  در شهرستان راوند  به دلیل حرف زدن با رفیقم امروز معلم من آقای ترابی بدون تذکرمن را بلند کرد و از کلاس بیرون پرت کرد سرم به شیشه خورد. معلم به من گفت برو خانه چسب بزن خوب میشود.

مادر این نوجوان میگوید پسرم زخمی به خانه آمد ولی نه معلم نه مدیر کسی نیامد توضیحی بدهد