تجمع اعتراضی بیش از ۱۵۰۰ راننده تاکسی

82

بیش از ۱۵۰۰تن از رانندگان تاکسی تلفنی سامانه ۱۳۳شهرداری تهران صبح روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت در اعتراض به قطعی «اپراتور مرکز پیام و مسافرگیر» این سامانه تجمع کردند. این تجمع اعتراضی در حالی برگزار شد که تمام در‌های این تعاونی به روی معترضان بسته شده و هیچ مقامی حاضر به پاسخگویی رانندگان نبود.

یکی از رانندگان معترض گفت چند تن از کارمندان این اپراتور در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان اعتصاب کردند و کار نمی‌کنند که همین مساله باعث قطعی اپراتور شده است