اهالی دزفول مانع قطع درختان یک بلوار شدند+ عكس

50

روز دوشنبه۴اردیبهشت،شهردار دزفول قصد قطع تعدادی از درختان در محدوده ورودی تقاطع غیر همسطح فتح المبین را داشت که با ممانعت دوستداران محیط زیست مواجه شد. یکی از اهالی دزفول با اعتراض نسبت به این تصمیم شهرداری گفت: تعدادی درخت کنار تنومند در بلوار ورودی تقاطع غیر همسطح فتح المبین دزفول وجود دارد که شهرداری به منظور تعریض مسیر خودروها قصد قطع آنها را داشت.

وی عمر برخی از این درختان کنار را بیش از ۳۰ سال عنوان کرد و گفت: اهالی محل و ساکنان منطقه نسبت به این درختان تعلق خاطر خاصی داشته و به هیچ وجه اجازه قطع این درختان را نخواهند داد.